przesuń do początku strony

Wynagrodzenia

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw obowiązujące za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego termin wypłaty wynagrodzenia.

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wynosi dla:

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 2–krotność wartości wyżej wymienionego wynagrodzenia,
  2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1,8–krotność wartości wyżej wymienionego wynagrodzenia,
  3. pozostałych Członków Rady Nadzorczej: 1,5-krotność wartości wyżej wymienionego wynagrodzenia,
  4. Przewodniczącego Komitetu Audytu: dodatkowo 0,7-krotności wartości wyżej wymienionej,
  5. pozostałych Członków Komitetu Audytu: dodatkowo 0,5-krotności wartości wyżej wymienionej.

W tabeli poniżej przedstawiono wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Nazwisko i imięStanowiskoWynagrodzenie podstawoweŚwiadczenia rzeczowe
Karol Żbikowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 104 0
Eryk Karski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
119 1
Tomasz Mosiek Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu
114 11
Paweł Tarnowski Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
104 1
Artur Małek Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
104 1
Ryszard Rafalski Członek Rady Nadzorczej 78 1
Jacek Dreżewski Członek Rady Nadzorczej 51 3

Plik z danymi w formacie xlsx Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2016 roku plik .xlsx5 kB

Witryna zarządzana przez InCMS