przesuń do początku strony

Informacja o zobowiązaniach wobec podmiotów powiązanych z audytorem dotyczące 2016 roku

Strona główna Ład korporacyjny Ład korporacyjny Informacja o zobowiązaniach wobec podmiotów powiązanych z audytorem dotyczące 2016 roku

W 2016 roku ELEKTROBUDOWA SA zleciła spółce ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUSSINESS ADVISORY SP. K. przeprowadzenie analizy wybranych procesów zaprojektowanych przez ELEKTROBUDOWA SA pod kątem dobrych praktyk w zakresie ich realizacji, w szczególności w zakresie kontroli zapewniających zgodność realizacji procesów oraz ich produktów z ich celami i założeniami. W grudniu 2016 roku ELEKTROBUDOWA SA rozliczyła z tego tytułu fakturę wystawioną dnia 29.11.2016 roku na kwotę 60 tys. złotych netto.

Witryna zarządzana przez InCMS