przesuń do początku strony

Rozwój produktów

Dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiego poziomu jakości oferowanych produktów i usług część środków finansowych przeznaczamy na prace rozwojowe. Nakłady inwestycyjne w tym zakresie w 2016 roku wyniosły 2 852 tys. złotych (w analogicznym okresie 2015 roku 3 319 tys. złotych).

Prowadzone w 2016 roku prace rozwojowe dotyczyły rozbudowy i unowocześnienia obecnego asortymentu produktowego, tak aby w jak najlepszy sposób odpowiadał aktualnym potrzebom rynku. Koncentrowały się głównie na zwiększaniu parametrów technicznych, na zastosowaniu nowej aparatury i wprowadzaniu aparatury własnej produkcji. W szczególności:

  • kontynuowano prace nad rozdzielnicą izolowaną SF6 typu OPTIMA 24. W ubiegłym roku dostarczono do klienta pierwszą dużą rozdzielnicę tego typu na jedną ze stacji 110/15 kV. Prowadzono prace nad skonstruowaniem kolejnych wariantów rozdzielnicy oraz zakończono pełne badania typu i certyfikację wyłącznika;
  • opracowano i przebadano unowocześniony wariant dwusystemowej rozdzielnicy D-17-2S wyposażonej w nowego typu: odłączniki, napędy odłącznikowe, wyłączniki, uziemniki, izolatory przepustowe;
  • opracowano i przebadano znacznie wzmocnioną wersję rozdzielnicy D-40P, przeznaczoną głównie na rynki eksportowe. W rozdzielnicy wprowadzono kolejny typ wyłącznika;
  • opracowano i wdrożono nowe warianty rozdzielnic PREM-G1dM, D-12P i D-17P, wyposażone w nowe typy styczników, wyłączników i uziemników;
  • w związku z zapowiadaną modernizacją układów zasilania trakcji kolejowej ELEKTROBUDOWA SA kompletuje zakres dostaw dla podstacji trakcyjnych dzięki wprowadzeniu do produkcji zespołów prostownikowych. W 2016 roku przebadano również kolejny wariant rozdzielnicy RT- 3, wyposażonej w wyłącznik IR 6040;
  • zbudowano prototypy i przeprowadzono uzupełniające próby rozdzielnic niskiego napięcia typu NGWR. Badania wykonano zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 61439. W dalszym ciągu rozwijano typoszereg pól rozdzielnicy OPTIMA 145, m.in. moduły o szerokości 800 mm. Przebadano i wprowadzono do produkcji szynoprzewody w izolacji gazowej GIL oraz moduły odłącznika izolacyjnego nazwane MID.

Witryna zarządzana przez InCMS